Generic placeholder image

Att bli advokat

Bli advokat - Krav, karriärvägar och löner

Läs mer... »

Generic placeholder image

Arbeta som advokat

Som advokat kan du arbeta inom många olika områden, bland annat brottmål, affärsjuridisk...

Läs mer... »

Generic placeholder image

Anlita en advokat

Hur man anlitar en advokat eller en jurist: Vanliga skäl och juridiska rättigheter

Läs mer... »

Allt om yrket advokat


En advokat arbetar under Advokatsamfundet och deras etiska riktlinjer som kallas god advokatsed. Det ställs höga krav på en advokat och deras främsta mål är att tillgodose deras klients önskemål. Advokatens tystnadsplikt är reglerad av lag och du som klient kan vara säker på att det är dina intressen som advokaten sätter främst. Advokatsamfundet är en disciplinnämnd som ser till att advokaterna följer och arbetar enligt den goda advokatseden som de måste följa för att vara en del av Avdokatsamfundet. Skulle det visa sig att en advokat avviker från de etiska riktlinjerna i sitt arbete kan det bli tal om en erinran sedan varning som dessutom ofta kombineras med en straffavgift och till sist uteslutning ur advokatsamfundet.

Fakta om yrket advokat

För att bli advokat måste du ha en juristutbildning på ca 5 år och ta en jur-kand/juristexamen vid en svensk högskola eller universitet. Efter din examen måste du sedan göra en en 3 -årig kvalificerad verksam juridisk praktik hos en advokatbyrå eller egen juridisk byrå. För att sedan bli godkänd advokat måste du gå en advokatutbildning som oftast bekostas av den advokatbyrå du arbetar för. Den sista bedömningen på advokatutbildningen är ett muntligt förhör som du måste godkännas på. För att bli godkänd i Advokatsamfundet granskas du även som person utifrån ekonomi och redbarhet.

Advokatens tjänster

När kan du ta hjälp av en advokat? Som privatperson kan du ta hjälp av en advokat vid flera olika tillfällen i livet och det kan till exempel handla om när du ska ingå äktenskap och vill upprätta ett äktenskapsförord mellan dig och din partner. Det kan också handla om att du vill upprätta ett testamente för att vara säker på att dina tillgångar fördelas som du önskar till de efterlevande. Kanske har du blivit skadad i en trafikolycka och vill ha bistånd att få ut ersättning från försäkringsbolag, även det kan advokaten hjälpa dig med.

Vanliga tjänster hos en advokat

Här listar vi vanliga tjänster hos en advokat som du som privatperson kan ta del av

  • Upprättande av äktenskapsförord
  • Tvister då du köpte en felaktig vara
  • Upprätta ett testamente
  • Hjälp att få ersättning från försäkringsbolag vid trafikolycka
  • Fastighetsköp
  • Hjälp om du är misstänkt för något brott
  • Som företag kan du få hjälp att driva in fodringar.
  • Hjälp vid äktenskapsskillnad


Svenska advokater

Sverige är ett land som inte har ett advokattvång, det vill säga det finns inget krav på den som står inför rätta att den ska försvaras med ett ombud -en advokat. Många väljer ändå att ta hjälp av en advokat i ett rättssammanhang då en advokat är väldigt kunnig och har som mål att möta sin klients intressen.

Det var 1887 som Svenska Advokatsamfundet grundades som en privat sammanslutning. 1948 fick advokatsamfundet sin legala status i samband med den nya rättegångsbalken 1948 som gjorde det möjligt att endast få kallas advokat om man tillhör Advokatsamfundet. Samfundet ser till att inte advokaten begår tjänstefel.

Skillnad på jurist och advokat

Begreppen jurist och advokat kan ibland vara svåra att förstå skillnaden mellan. En advokat är godkänd av Advokatsamfundet och har gått en advokatutbildning. Advokat är en lagskyddad titel. En jurist kan vem som helst kalla sig då det inte finns några krav på utbildning i Sverige för att få kalla sig jurist. Det är däremot vanligast att man som jurist avlagt en jur-kand/juristexamen.

Utvalda orter med advokater

Nedan följer utvalda städer och orter där du kan hitta advokater och advokatbyråer i Sverige.