Bli advokat - Krav, karriärvägar och löner

Att vara advokat är ett hedervärt yrke och vägen dit är inte utan utmaningar. Det krävs engagemang, uthållighet och hårt arbete för att nå fram till denna punkt i din karriär. För att börja som advokat måste du genomföra fem års juridisk utbildning och ta examen från universitetet med en juristexamen eller kandidatexamen i juridik. Därefter behöver du minst tre års praktisk erfarenhet, antingen som biträdande jurist på en advokatbyrå eller för att driva en egen advokatbyrå. Vissa personer som vill bli advokater måste också avlägga advokatexamen, som avslutas med ett muntligt prov.

Personer som vill arbeta som jurister måste uppfylla stränga krav, bland annat genom att ha en lång utbildning, praktisk juridisk erfarenhet och personlig lämplighet för jobbet. Anställningen ger dig chansen att utforska nya områden och regioner, arbeta med fascinerande projekt och samarbeta med personer med olika bakgrunder.

Termen "advokat" är en skyddad titel enligt lagen. Endast personer som har fått tillstånd att gå med i advokatsamfundet får använda titeln "advokat"

För att arbeta som advokat måste du först ta en juristexamen från en högskola. Därefter behöver du minst tre års praktisk juridisk erfarenhet, antingen som biträdande jurist på en advokatbyrå eller i din egen advokatbyrå. Alla som vill praktisera juridik i dagens samhälle måste avlägga advokatexamen, en utbildning som avslutas med ett muntligt prov.

Du kan ansöka om medlemskap i advokatsamfundet när du har uppfyllt alla följande kriterier. Advokatsamfundets styrelse kommer att utvärdera din ansökan. Du måste vara ekonomiskt stabil, pålitlig och kunna utöva juridik utöver att uppfylla de formella kriterierna. Efter varje styrelsemöte tillkännages de nya medlemmarna på webbplatsen och i tidningen Advokaten.

Som jurist kan du ägna dig åt olika specialiseringar, till exempel straffrätt, familjerätt, handelsrätt, arbetsrätt, miljölagstiftning, lagstiftning om skydd av flyktingar eller försäkringar. Den vanligaste specialiteten bland advokater idag är affärsjuridik. Affärsjuridiken har blivit mer specialiserad. Affärsadvokater är specialiserade på specifika sektorer och har stor erfarenhet av de problem som finns där. Andra advokater arbetar med allmän rätt och kombinerar expertområden som straffrätt, familjerätt och konkurs

För närvarande ser arbetsmarknaden för advokater och biträdande jurister ljus ut. Särskilt affärsjuridiska advokatbyråer expanderar. Samtidigt kommer det inom några år att finnas ett stort behov av så kallade humanadvokater, dvs. advokater och jurister som arbetar inom områden som straffrätt, flyktingrätt och familjerätt.

 


Utvalda orter med advokater

Nedan följer utvalda städer och orter där du kan hitta advokater och advokatbyråer i Sverige.