Att anlita en advokat

Det finns många anledningar till att anlita en advokat eller jurist, och den särskilda anledningen beror på din personliga situation. Men oavsett om du behöver hjälp med en situation som har uppstått för att kunna försvara dig själv så bra som möjligt, eller om du vill skydda dig från framtida situationer som kan uppstå på grund av att du inte är juridiskt utbildad - det finns en sak som är konstant: Du vill sätta dig själv i bästa möjliga position när det gäller att utöva dina juridiska rättigheter.

Varför behöver man en advokat?

I många situationer i livet kan det vara bra, om inte nödvändigt, att rådgöra med en advokat eller juridisk expert. Skälen till att anlita en advokat eller jurist kan variera avsevärt. Det handlar inte alltid om att be om hjälp för att kunna utnyttja sina rättigheter på bästa sätt. I andra situationer kan syftet vara att skaffa sig en försäkring mot framtida omständigheter som kan bli oförutsedda för någon som inte är väl insatt i juridik. Oavsett varför man söker juridisk hjälp vill alla klienter dock ha bästa möjliga förutsättningar för att utöva sina rättigheter.

Nästan allt vi gör i vårt dagliga liv styrs av lagstiftning. En jurist är utbildad för att använda lagen som ett sätt att lösa problem. Det finns dock ingen advokat eller jurist som känner till all lagstiftning, alla preliminära projekt och domstolsbeslut. Någon som specialiserar sig på området ger å andra sidan en högre kvalitet och ett snabbare resultat än någon som inte är specialiserad på området. Det är viktigt att den advokat eller jurist du väljer har de specifika talanger du behöver för att garantera att dina prioriteringar uppfylls och att du kan lita på det råd du får.

Skillnaden mellan jurist och advokat

Många människor är förvirrade över skillnaden mellan en advokat och en jurist, särskilt eftersom många advokater har en juristexamen. Advokat är ingen skyddad titel och vem som helst kan i princip kalla sig advokat, men det är oärligt att påstå att man är advokat utan att ha genomgått en juridisk utbildning. Ordet "advokat" används däremot ofta för att identifiera personer som har genomgått en fullständig juridisk utbildning. För att praktisera juridik i Sverige måste man vara medlem i Sveriges Advokatsamfund och skaffa sig privilegier som inkluderar: erfarenhet av att arbeta i en advokatbyrå, vidareutbildning med examen, godkänt antagningsprov, goda rekommendationer samt ansökan om och godkännande som medlem i Sveriges Advokatsamfund. Titeln advokat är en kvalitetsstämpel med en orubblig lojalitetsplikt gentemot klienterna och ett krav på oberoende från andra verksamheter. En advokat måste alltid sätta klienten i första rummet, men alla advokater som arbetar i en advokatbyrå måste följa advokatsamfundets etiska regler, även om de ännu inte har blivit medlemmar i advokatsamfundet. En advokat i en advokatbyrå med samma kompetens som en advokat inom sitt område är därför en lika bra backup och ger samma garantier för arbetet eftersom han eller hon måste följa samfundets regler.

Olika typer av specialistkunskaper

Genom att anlita en specialist kan du få hjälp av en person som är bekant med den aktuella lagtexten och som förstår de inledande skedena och domarna. Detta innebär att du inte behöver lägga några pengar på studier och grundläggande juridisk forskning.

  • Process. Advokater som arbetar med tvister kan arbeta inom något av de områden som anges nedan. De kan arbeta med "tvistlösning" eller "civilrättsliga tvister", vilket innebär att advokaten har erfarenhet av domstolsförfaranden men inte nödvändigtvis är expert på ett visst rättsområde.
  • Fastighetsrätt. Att specialisera sig på fastighetsrätt kan ha olika betydelser. Vissa fastighetsjurister koncentrerar sig på mark- och miljöfrågor, servitut och hyresavtal samt bygglov och myndighetsföreskrifter som rör fastighetsregistret. Det kan också betyda att företaget är mycket engagerat i stora kommersiella fastighetstransaktioner och försäljningar.
  • Familjerätt. Skilsmässa, avtal, testamenten, äktenskapsförord, bodelning och arv är frågor som familjeadvokater ofta hanterar. De gör mycket familjemedling, till exempel vårdnadstvister, arvskonflikter och LVU-frågor (lagen om vård av unga).
  • Allmänpraktik. Detta innebär att advokaten eller byrån inte är specialiserat utan tillhandahåller tjänster - ofta till privatpersoner eller småföretag - utifrån kundens behov. Även om dessa företag kan ha ett lägre timpris måste du räkna med att mer tid kommer att läggas på fallet eftersom det kan krävas rättsliga utredningar.

 

Vad kostar det att anlita en advokat?

Kostnaden för att anlita en advokat varierar beroende på hur lång tid det tar och hur komplicerat ärendet är. En ungefärlig prissättning kan ibland erbjudas när fallet är väldefinierat. I de flesta fall är det dock svårt att i förväg fastställa situationens fulla omfattning eftersom fallet kan förändras beroende på vad den andra sidan gör. Det är lätt att kontakta en advokat utan att veta exakt vilket resultat du vill ha. För att underlätta för advokaten och spara pengar bör du fundera på vilket slutresultat du verkligen vill uppnå innan du kontaktar honom eller henne.

Regeringen fastställer däremot en taxa för dem som är berättigade till rättshjälp. Den kommer att vara 1 781 kronor per timme år 2021, inklusive moms. Hem- eller företagsförsäkringar kan hjälpa till att skydda både privatpersoner och företag från de ekonomiska konsekvenserna av en rättsprocess. Om du letar efter ett sätt att spara pengar på dina juridiska räkningar kan du tala med ditt försäkringsbolag om huruvida de täcker juridiska kostnader och om det finns några begränsningar.

 

 

 


Utvalda orter med advokater

Nedan följer utvalda städer och orter där du kan hitta advokater och advokatbyråer i Sverige.